งานวิ่ง ทั้งหมด

เก็บตกทุกราศีในซีรีย์ Zodiac Running Challenge 2019

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 15 มีนาคม 2020 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 2000 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 – 31 มีนาคม 2020 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 – 31 มีนาคม 2020 (ส่งผลวิ่งในระบบ เมื่อครบระยะแล้ว แจ้ง admin ทาง inbox facebook)

วันสิ้นสุดกิจกรรม:  31 มีนาคม 2020

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายในวันที่ 1-10 เม.ย. 2020

March Zodiac Running Challenge (Pisces)​

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 5 มีนาคม 2020 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 2000 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 – 31 มีนาคม 2020 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 – 31 มีนาคม 2020 (ส่งผลวิ่งในระบบ เมื่อครบระยะแล้ว แจ้ง admin ทาง inbox facebook)

วันสิ้นสุดกิจกรรม:  31 มีนาคม 2020

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายในวันที่ 1-10 เม.ย. 2020

May Zodiac Running Challenge Re-Run (Taurus)

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2020 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 200 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2020 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2020 (ส่งผลวิ่งในระบบ เมื่อครบระยะแล้ว แจ้ง admin ทาง inbox facebook)

วันสิ้นสุดกิจกรรม:  29 กุมภาพันธ์ 2020

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายในวันที่ 1-10 มี.ค. 2020

April Zodiac Running Challenge Re-Run (Aries)

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2020 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 200 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2020 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2020 (ส่งผลวิ่งในระบบ เมื่อครบระยะแล้ว แจ้ง admin ทาง inbox facebook)

วันสิ้นสุดกิจกรรม:  29 กุมภาพันธ์ 2020

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายในวันที่ 1-10 มี.ค. 2020

December Zodiac Running Challenge Re-Run (Sagittarius)

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 9 กุมภาพันธ์ 2020 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 200 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2020 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2020 (ส่งผลวิ่งในระบบ เมื่อครบระยะแล้ว แจ้ง admin ทาง inbox facebook)

วันสิ้นสุดกิจกรรม:  29 กุมภาพันธ์ 2020

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายในวันที่ 1-10 มี.ค. 2020

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2020 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 2000 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2020 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2020 (ส่งผลวิ่งในระบบ เมื่อครบระยะแล้ว แจ้ง admin ทาง inbox facebook)

วันสิ้นสุดกิจกรรม:  29 กุมภาพันธ์ 2020

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายในวันที่ 1-10 มี.ค. 2020

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 13 มกราคม 2020 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 200 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 – 31 มกราคม 2020 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 – 31 มกราคม 2020 (ส่งผลวิ่งในระบบ เมื่อครบระยะแล้ว แจ้ง admin ทาง inbox facebook)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 มกราคม 2020

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายในวันที่ 1-10 ก.พ. 2020

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 10 มกราคม 2020 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 200 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 – 31 มกราคม 2020 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 – 31 มกราคม 2020 (ส่งผลวิ่งในระบบ เมื่อครบระยะแล้ว แจ้ง admin ทาง inbox facebook)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 มกราคม 2020

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายในวันที่ 1-10 ก.พ. 2020

January Zodiac Running Challenge Re-Run (Virgo)

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 8 มกราคม 2020 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 200 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 – 31 มกราคม 2020 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 – 31 มกราคม 2020 (ส่งผลวิ่งในระบบ เมื่อครบระยะแล้ว แจ้ง admin ทาง inbox facebook)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 มกราคม 2020

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายในวันที่ 1-10 ก.พ. 2020

January Zodiac Running Challenge (Capricorn)

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 5 มกราคม 2020 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 2000 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 – 31 มกราคม 2020 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 – 31 มกราคม 2020 (ส่งผลวิ่งในระบบ เมื่อครบระยะแล้ว แจ้ง admin ทาง inbox facebook)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 มกราคม 2020

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายในวันที่ 1-10 ก.พ. 2020

December Zodiac Running Challenge Re-Run (Gemini)

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 15 ธันวาคม 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 200 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 ธันวาคม – 5 มกราคม 2020 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 ธันวาคม – 5 มกราคม 2020 (ส่งผลวิ่งในระบบ เมื่อครบระยะแล้ว แจ้ง admin ทาง inbox facebook)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 5 มกราคม 2020

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายในวันที่ 6-13 ม.ค. 2020 (เนื่องจากไปรษณีย์ปิดช่วงหยุดยาวปีใหม่)

December Zodiac Running Challenge Re-Run (Leo)

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 13 ธันวาคม 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 300 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 ธันวาคม – 5 มกราคม 2020 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 ธันวาคม – 5 มกราคม 2020 (ส่งผลวิ่งในระบบ เมื่อครบระยะแล้ว แจ้ง admin ทาง inbox facebook)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 5 มกราคม 2020

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายในวันที่ 6-13 ม.ค. 2020 (เนื่องจากไปรษณีย์ปิดช่วงหยุดยาวปีใหม่)

December Zodiac Running Challenge Re-Run (Cancer)

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 8 ธันวาคม 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 300 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 ธันวาคม – 5 มกราคม 2020 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 ธันวาคม – 5 มกราคม 2020 (ส่งผลวิ่งในระบบ เมื่อครบระยะแล้ว แจ้ง admin ทาง inbox facebook)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 5 มกราคม 2020

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายในวันที่ 6-13 ม.ค. 2020 (เนื่องจากไปรษณีย์ปิดช่วงหยุดยาวปีใหม่)

December Zodiac Running Challenge (Sagittarius)

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 5 ธันวาคม 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 2500 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 ธันวาคม – 5 มกราคม 2020 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 ธันวาคม – 5 มกราคม 2020 (ส่งผลวิ่งในระบบ เมื่อครบระยะแล้ว แจ้ง admin ทาง inbox facebook)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 5 มกราคม 2020

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายในวันที่ 6-13 ม.ค. 2020 (เนื่องจากไปรษณีย์ปิดช่วงหยุดยาวปีใหม่)

November Zodiac Running Challenge Re-Run (Aries)

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 14 พฤศจิกายน 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 200 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 – 30 พฤศจิกายน 2019 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 – 30 พฤศจิกายน 2019 (ส่งผลวิ่งในระบบ เมื่อครบระยะแล้ว แจ้ง admin ทาง inbox facebook)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 30 พฤศจิกายน 2019

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

November Zodiac Running Challenge Re-Run (Taurus)

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 11 พฤศจิกายน 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 200 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 – 30 พฤศจิกายน 2019 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 – 30 พฤศจิกายน 2019 (ส่งผลวิ่งในระบบ เมื่อครบระยะแล้ว แจ้ง admin ทาง inbox facebook)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 30 พฤศจิกายน 2019

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

November Zodiac Running Challenge (Scorpio)

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 5 พฤศจิกายน 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 2000 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 – 30 พฤศจิกายน 2019 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 – 30 พฤศจิกายน 2019 (ส่งผลวิ่งในระบบ เมื่อครบระยะแล้ว แจ้ง admin ทาง inbox facebook)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 30 พฤศจิกายน 2019

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

September Zodiac Running Challenge Re-Run (Virgo)

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 15 ตุลาคม 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 150 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 – 31 ตุลาคม 2019 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 – 31 ตุลาคม 2019 (ส่งผลวิ่งในระบบ เมื่อครบระยะแล้วแจ้ง admin ทางแชท)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 ตุลาคม 2019

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

August Zodiac Running Challenge Re-Run (Leo)​

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 11 ตุลาคม 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 250 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 – 31 ตุลาคม 2019 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 – 31 ตุลาคม 2019 (ส่งผลวิ่งในระบบ เมื่อครบระยะแล้ว แจ้ง admin ทางแชท)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 ตุลาคม 2019

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

October Zodiac Running Challenge (Libra)

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 5 ตุลาคม 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 2000 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 – 31 ตุลาคม 2019 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 – 31 ตุลาคม 2019 (ส่งผลวิ่งในระบบ เมื่อครบระยะแล้ว แจ้ง admin ทางแชท)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 ตุลาคม 2019

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

June Zodiac Running Challenge Re-Run (GEMINI)

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ
วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 15 กันยายน 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 200 ตำแหน่ง)
วันแข่งขัน: 1 – 30 กันยายน 2019
วันส่งผลการแข่งขัน: 1 กันยายน 2019 – 30 กันยายน 2019 (รวมผลในระบบให้ครบตามระยะที่สมัครแล้วแจ้งครบระยะครั้งเดียวทางแชท)
วันสิ้นสุดกิจกรรม: 30 กันยายน 2019
ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

April Zodiac Running Challenge Re-Run

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ
วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 15 กันยายน 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 300 ตำแหน่ง)
วันแข่งขัน: 1 – 30 กันยายน 2019
วันส่งผลการแข่งขัน: 1 กันยายน 2019 – 30 กันยายน 2019 (รวมผลในระบบให้ครบตามระยะที่สมัครแล้วแจ้งส่งครบระยะครั้งเดียวทางแชท)
วันสิ้นสุดกิจกรรม: 30 กันยายน 2019
ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

September Zodiac Running Challenge

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 5 กันยายน 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 2500 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 – 30 กันยายน 2019 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 – 30 กันยายน 2019 (รวมผลให้ครบตามระยะที่สมัครแล้วแจ้งส่งระยะครบครั้งเดียวทางแชท)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 30 กันยายน 2019

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

July Zodiac Running Challenge Re-Run

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 15 สิงหาคม 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 300 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 – 31 สิงหาคม 2019 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 สิงหาคม 2019 – 31 สิงหาคม 2019 (รวมผลให้ครบตามระยะที่สมัครแล้วแจ้งส่งระยะครบทีเดียวทางแชท)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 สิงหาคม 2019

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

May Zodiac Running Challenge Re-Run

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 10 สิงหาคม 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 300 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 – 31 สิงหาคม 2019 

วันส่งผลการแข่งขัน: สิงหาคม 2019 – 31 สิงหาคม 2019 (รวมผลให้ครบตามระยะที่สมัครแล้วแจ้งส่งระยะครบทีเดียวทางแชท)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 สิงหาคม 2019

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

August Zodiac Running Challenge

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 5 สิงหาคม 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 2400 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: สิงหาคม 2019 – 31 สิงหาคม 2019 

วันส่งผลการแข่งขัน: สิงหาคม 2019 – 31 สิงหาคม 2019 (รวมผลให้ครบตามระยะที่สมัครแล้วส่งทีเดียวทางแชท)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 สิงหาคม 2019

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

April Zodiac Running Challenge Re-Run

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 13 กรกฎาคม 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 300 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 กรกฎาคม 2019 – 31 กรกฎาคม 2019 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 กรกฎาคม 2019 – 31 กรกฎาคม 2019 (รวมผลให้ครบตามระยะที่สมัครแล้วส่งทีเดียวทางแชท)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 กรกฎาคม 2019

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

June (Re-Run) Zodiac Running Challenge (GEMINI)

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 11 กรกฎาคม 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 300 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 กรกฎาคม 2019 – 31 กรกฎาคม 2019 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 กรกฎาคม 2019 – 31 กรกฎาคม 2019 (รวมผลให้ครบตามระยะที่สมัครแล้วส่งทีเดียวทางแชท)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 กรกฎาคม 2019

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

July Zodiac Running Challenge (CANCER)

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 5 กรกฎาคม 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 2000 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 กรกฎาคม 2019 – 31 กรกฎาคม 2019 

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 กรกฎาคม 2019 – 31 กรกฎาคม 2019 (รวมผลให้ครบตามระยะที่สมัครแล้วส่งทีเดียวทางแชท)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 กรกฎาคม 2019

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

April Zodiac Running Challenge Re-Run

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 15 มิถุนายน 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 300 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 มิถุนายน 2019 – 30 มิถุนายน 2019 หรือผลย้อนหลังช่วงวันที่  1 – 30 เมษายน 2019

วันส่งผลการแข่งขัน: มิถุนายน 2019 – 30 มิถุนายน 2019 (รวมผลให้ครบตามระยะที่สมัครแล้วส่งทีเดียวทางแชท)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 30 มิถุนายน 2019

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

May Zodiac Running Challenge Re-Run

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 13 มิถุนายน 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 200 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: มิถุนายน 2019 – 30 มิถุนายน 2019 หรือผลย้อนหลังช่วงวันที่  1 – 30 พฤษภาคม 2019

วันส่งผลการแข่งขัน: มิถุนายน 2019 – 30 มิถุนายน 2019 (รวมผลให้ครบตามระยะที่สมัครแล้วส่งทีเดียวทางแชท)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 30 มิถุนายน 2019

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

June Zodiac Running Challenge (GEMINI)

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 5 มิถุนายน 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 2000 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 มิถุนายน 2019 – 30 มิถุนายน 2019 

วันส่งผลการแข่งขัน: มิถุนายน 2019 – 30 มิถุนายน 2019 (รวมผลให้ครบตามระยะที่สมัครแล้วส่งทีเดียวทางแชท)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 30 มิถุนายน 2019

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

April Zodiac Running Challenge Re-Run

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 13 พฤษภาคม 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 300 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 พฤษภาคม 2019 – 31 พฤษภาคม 2019 หรือผลย้อนหลังช่วงวันที่  1 – 30 เมษายน 2019

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 พฤษภาคม 2019 – 31 พฤษภาคม 2019 (รวมผลให้ครบตามระยะที่สมัครแล้วส่งทีเดียวทางแชท)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 พฤษภาคม 2019

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

May Zodiac Running Challenge

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 5 พฤษภาคม 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)

วันแข่งขัน: พฤษภาคม 2019 – 31 พฤษภาคม 2019

วันส่งผลการแข่งขัน: พฤษภาคม 2019 – 31 พฤษภาคม 2019

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 พฤษภาคม 2019

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

งานวิ่ง ทั้งหมด

April Zodiac Running Challenge

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 5 เมษายน 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)

วันแข่งขัน: 1 เมษายน 2019 – 30 เมษายน 2019

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 เมษายน 2019 – 30 เมษายน 2019

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 30 เมษายน 2019

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม