งานวิ่ง ทั้งหมด

June Zodiac Running Challenge (GEMINI)

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 5 มิถุนายน 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 2000 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 มิถุนายน 2019 – 30 มิถุนายน 2019 

วันส่งผลการแข่งขัน: มิถุนายน 2019 – 30 มิถุนายน 2019 (รวมผลให้ครบตามระยะที่สมัครแล้วส่งทีเดียวทางแชท)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 30 มิถุนายน 2019

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

April Zodiac Running Challenge Re-Run

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 13 พฤษภาคม 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 300 ตำแหน่ง)

วันแข่งขัน: 1 พฤษภาคม 2019 – 31 พฤษภาคม 2019 หรือผลย้อนหลังช่วงวันที่  1 – 30 เมษายน 2019

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 พฤษภาคม 2019 – 31 พฤษภาคม 2019 (รวมผลให้ครบตามระยะที่สมัครแล้วส่งทีเดียวทางแชท)

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 พฤษภาคม 2019

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

May Zodiac Running Challenge

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 5 พฤษภาคม 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)

วันแข่งขัน: พฤษภาคม 2019 – 31 พฤษภาคม 2019

วันส่งผลการแข่งขัน: พฤษภาคม 2019 – 31 พฤษภาคม 2019

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 พฤษภาคม 2019

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

งานวิ่ง ทั้งหมด

April Zodiac Running Challenge

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ

วันเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 5 เมษายน 2019 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)

วันแข่งขัน: 1 เมษายน 2019 – 30 เมษายน 2019

วันส่งผลการแข่งขัน: 1 เมษายน 2019 – 30 เมษายน 2019

วันสิ้นสุดกิจกรรม: 30 เมษายน 2019

ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

Close Menu
×
×

Cart